Ulisses firma sprzątająca

O nas

Firma Ulisses powstała w 1993r. Od początku swojej działalności zajmuje się handlem profesjonalnymi środkami czystości wykorzystywanymi min. w przemyśle żywnościowym, szpitalach, placówkach publicznych oraz biurach. Od 1995 nasza firma zaczęła świadczyć usługi w zakresie profesjonalnego sprzątania obiektów handlowych, usługowych, biur, szpitali. Posiadamy nowoczesny park maszynowy dzięki czemu współpraca z naszą firmą pozwala na skorzystanie z profesjonalnie wykonywanych usług. Zapraszamy do współpracy

Oferta

Sprzątanie biur

...sprzątanie firmy, sprzątanie biur,

Sprzątanie instytucji państwowych

...sprzątanie urzędów oraz obiektów użyteczności publicznej.

Sprzątanie powierzchni handlowych

...sprzątanie marketów, galerii handlowych, salonów samochodowych,

Sprzątanie i utrzymanie czystości na osiedlach mieszkaniowych

...sprzątanie bloków, sprzątanie kamienic, sprzątanie wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, odśnieżanie.

Sprzątanie po budowie i remoncie

...kompleksowe sprzątanie budynków po budowie i remoncie oraz sprzątanie terenu zewnętrznego.

Usługi dodatkowe

...pranie wykładzin, mycie okien, maszynowe mycie podłóg i posadzek, konserwacja podłóg i posadzek nabłyszczanie.

Sprzedaż środków czystości

...kopleksowe zaopatrzenie obiektów w środki czystości oraz higieny

Kompleksowe sprzątanie dla przemysłu

...w fabrykach, zakładach produkcyjnych, hutach itp.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Ulisses sp. z o.o. S.K.A

Wojska Polskiego 113

42-200 Częstochowa

+48 34 371 09 40 ulisses@ulisses.co

Jak do nas dotrzeć

Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest na ul. Wojska Polskiego 113 w Częstochowie. Nasze usługi sprzątania świadczmy na terenie województw: śląskiego, opolskiego, łódzkiego, małopolskiego.

Ulisses sp. z.o.o. S.K.A

Siedziba: 42-200 Częstochowa, al. Wojska Polskiego 113, NIP:9492195875; REGON 243423034, Wpisana do KRS pod nr. 0000487638. Kapitał Zakładowy 150.000,00 wpłacony w całości

Wyszczególnienie akcjonariuszy udziałowców, innych właścicieliIlość udziałów (akcji)wartość jedno udziału (akcji)Wartość kapitałuStruktura
Urszula Rasała50 000 akcji serii A 150 000,0033,335%
UBS Sp. z.o.o100 000 akcji serii B1100 000,0066,675%
Ulisses sp. z o.o. S.K.Awkład w kwocie 10000 1000
RAZEM-151 000,00100%

Informacje dot. spółki działającej pod firmą Ulisses spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie pod adresem: ul. Aleja Wojska Polskiego 113, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070306, posiadającej NIP: 9492195875 i REGON: 243423034 OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI (na podstawie art. 535 § 3 k.s.h.) W związku z zamiarem dokonania podziału spółki pod firmą Ulisses spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie pod adresem: ul. Aleja Wojska Polskiego 113, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070306, posiadającej NIP: 9492195875 i REGON: 243423034 („Spółka Dzielona”), Zarząd Spółki Dzielonej ogłasza niniejszym na podstawie art. 535 § 3 Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 18), iż plan podziału przez wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej cześć majątku Spółki Dzielonej na rzecz spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Effect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jamkach (tj. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), został uzgodniony i przyjęty w dniu 28 maja 2024 r. przez Zarząd Spółki Dzielonej („Plan Podziału”). W związku z powyższym, Zarząd Spółki Dzielonej, na podstawie art. 535 § 3 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Podziału wraz z załącznikami. Do pobrania:  Plan podziału wraz z załącznikami, tj.:  Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz składników majątku Spółki Dzielonej wchodzących w skład ZCP Nieruchomości (wydzielany majątek) wraz z listą umów przypisanych do ZCP Nieruchomości i wykazem pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP Nieruchomości;  Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 kwietnia 2024 roku;  Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału;  Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału;  Załącznik nr 5 – Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej;  Załącznik nr 6 – Bilans oraz rachunek zysków i strat ZCP Nieruchomości;  Załącznik nr 7 – Informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej. Zarząd Spółki Dzielonej informuje jednocześnie, że stosownie do art. 535 § 3 k.s.h., udostępnienie Planu Podziału, a także pozostałych dokumentów następuje co najmniej na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h., a dokumenty te pozostaną udostępnione na niniejszej stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia ww. zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.